تماس با من

برای ارتباط باهام می‌تونید از فرم زیر استفاده کنید:
یا راه سخت‌تر اینکه از رزومه‌م اطلاعت تماس رو پیدا کنید:)