لیست پایان‌نامه‌های مرتبط با پردازش تصاویر هوایی در سامانه‌ی «گنج»

احتمالا پایان‌نامه‌‌ی ارشدم رو در زمینه‌ی پردازش تصاویر هوایی بردارم، برای همین یکی دو روز وقتم رو صرف گشتن در سامانه‌ی «گنج» کردم تا پایان‌نامه‌های مرتبط رو پیدا کنم.

در ادامه‌ی این نوشته پایان‌نامه‌های ثبت شده در سامانه‌ی «گنج» که مرتبط با پردازش تصاویر هوایی هستن رو میارم.

پ.ن: منظورم از تصاویر هوایی هم عکس‌هایی هست که با استفاده از ماهواره یا پهپاد و … از بالا از سطح زمین گرفته شده باشن.

منبع سایت گنج به آدرس https://ganj.irandoc.ac.ir/#/

کلید واژه‌های جست و جو شده: ماهواره، تصاویر هوایی، aerial imagery

تعداد کل پایان‌نامه‌های مرتبط یافت شده: ۱۷

 

عنوان: قطعه بندی معنایی تصاویر هوایی به منظور استخراج خودکار مرز ساختمان ها با استفاده از یادگیری عمیق
دانشگاه: دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۶
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b7046eb2782ce6a57c4988653e49ebcc

 

عنوان: قطعه بندی معنایی تصاویر هوایی به منظور استخراج خودکار ساختمان ها با استفاده از یادگیری عمیق
دانشگاه: دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۷
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4981fee510d5bc630bb59e045f0598da

 

عنوان: بخش‌بندی پوشش‌گیاهی، سایه، جاده و ساختمان در تصاویر هوایی و ماهواره‌ای با تفکیک مکانی بالا مبتنی بر مدل‌های فرم‌پذیر

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۵
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/64a5ce501dfef707f6cc35e42e83ee2a

 

عنوان: راهکاری مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص جاده‌ها و ساختمان‌ها در تصاویر هوایی
دانشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۷
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99cded0018a30512fe3166c234c3adc9

 

عنوان: راهکاری مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص جاده‌ها و ساختمان‌ها در تصاویر هوایی
دانشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۶
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ae6067f44108f602f563cc1f8ef34ca3

 

عنوان: بهبود تفکیک پذیری تصاویر ماهواره ای با ادغام تصاویر گذشته و حال با تفکیک پذیری‌های متفاوت
دانشگاه: دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر
سال: ۱۳۹۶
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1ad07bb00957b019f8325832fdca5d7e

 

عنوان: آشکارسازی تغییرات مناطق نیمه‌شهری در تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه نوری مبتنی بر آنالیز شیءگرا و ماشین بردار پشتیبان
دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری
سال: ۱۳۹۴
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9384f8dee074496cf5d05dfac13dadec

 

عنوان: شناسایی تغییرات ساختمان‌ها پس از زلزله با استفاده از تلفیق تصاویر نوری و راداری
دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری
سال: ۱۳۹۳
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ddf10edc417c7e227ab7ed17f06a428f

 

عنوان: بخش بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانشگاه: موسسه آموزش عالی فخرالدین اسعد گرگانی،دانشکده مهندسی برق
سال: ۱۳۹۶
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9010b4c2076195caf69057ad2d1c6209

 

عنوان: آشکارسازی خطوط ساحلی با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر ماهواره‌ای
دانشگاه: دانشگاه مازندران
سال: ۱۳۹۶
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9ae37cbb3fa6a967cbb7e9dfc5bcb1e6

 

عنوان: شناسایی سازه های ساخت بشر در تصاویر هوایی و ماهواره ای
دانشگاه: موسسه آموزش عالی کاوش
سال: ۱۳۹۵
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f868b577383dc1739fb463a4a38a79b0

 

عنوان: تخمین وضعیت نیتروژن محصول در مزارع نیشکر با استفاده از تصاویر هوایی دیجیتال و شبکه های عصبی مصنوعی
دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز
سال: ۱۳۹۶
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9e99b095de469296adbd63d4019bfc54

 

عنوان: بخش بندی و دسته بندی بافت نواحی مختلف تصاویر هوایی زمین های کشاورزی با استفاده از ترکیب الگوریتم K-means و روش نرو فازی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
سال: ۱۳۹۶
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5731932443d46b9779152434769a53ce

 

عنوان: ناحیه بندی تصاویر سنجش از راه دور در حضور تغییرات شدت روشنایی
دانشگاه: دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی
سال: ۱۳۹۵
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b25b2014ff13776c65ea27bf9e26b83e

 

عنوان:  بررسی الگوریتم‌های تشخیص در سنجش ‌از دور تصاویر
دانشگاه: دانشگاه علامه محدث نوری، دانشکده فنی و مهندسی
سال: ۱۳۹۵
لینک:
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e9059a097ce808ff44094a7514db3012

 

عنوان: طبقه بندی نواحی شهری و غیر شهری بر اساس ویژگی های استخراج شده از پردازش تصاویر رنگی
دانشگاه: موسسه آموزش عالی مهر آستان
سال: ۱۳۹۶
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b14096c436eb424cb6496066e661d48a

 

عنوان: تشخیص جاده ‌از تصاویر ماهواره‌ای
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
سال: ۱۳۹۳
لینک:+
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5e3da7d345b1a488a09ae97c1ff40826

 

 

منبع عکس ابتدای نوشته:
https://www.semanticscholar.org/paper/Urban-Land-Use-and-Land-Cover-Classification-Using-Zhang-Ke/9992cb49dd7c3ffa4571f1c1b96511590ff214db/figure/14

 

 

You may also like

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *